Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας C2

0
415
handsome young teacher teaching chinese language in elementary classroom

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε  το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (C2 Level) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επάρκεια διδασκαλίας για να εργαστούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/ 13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον:

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 450 ευρώ.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι κοινές για όλους τους εκπαιδευόμενους, θα έχουν διάρκεια 4 εβδομάδων η καθεμιά και θα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η τρίτη θεματική ενότητα θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδων και θα προσφέρεται στην ξένη γλώσσα.

Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της τρίτης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον. Το ΕΚΠΑ (www.uoa.gr) και το Αριστοτέλειο (www.auth.gr) θα ανακοινώσουν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό στην ιστοσελίδα τους.

Το ίδιο θα κάνει και το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS».

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας από όπου χορηγείται η επάρκεια διδασκαλίας.